FAQ

Często zadawane pytania

Kto może wziąć udział w Konkursie?
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły średniej.

Jak wygląda weryfikacja statusu ucznia szkoły średniej?
Poprzez przedłożenie aktualnej legitymacji szkolnej. Jeżeli uczeń nie posiada legitymacji należy okazać dowód osobisty oraz zaświadczenie ze szkoły, że jest się jej uczniem.

Dlaczego warto zgłosić się do udziału w Konkursie Geoinformatycznym?
Laureaci konkursu mają zagwarantowane przyjęcie na studia inżynierskie I stopnia na kierunku studiów Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Jedynym koniecznym warunkiem jest zdanie egzaminu dojrzałości.

Czy Geoinformatyka jest jedynym kierunkiem na który można wygrać indeks?
Nie, wszyscy finaliści Konkursu będą mogli uzyskać indeks na pozostałe kierunki na Wydziale: Geodezję i Kartografię lub Gospodarkę Przestrzenną (zobacz na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia)

Z ilu etapów składa się Konkurs?
Konkurs jest trzyetapowy. Pierwszy etap – eliminacje mają postać testu internetowego (samodzielne rozwiązanie testu w domu). Dwie kolejne części Konkursu odbędą się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie. 

Kiedy rozpoczyna się rejestracja uczestników?
Rejestracja uczestników jest ogłaszana w każdej edycji w zakładce Aktualności.

Czy udział w konkursie jest odpłatny?
Nie, uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Należy jednak uwzględnić, że koszty podróży i noclegu w Warszawie pokrywa uczestnik konkursu.

Jaki jest zakres merytoryczny Konkursu?
Zakres merytoryczny jest dostępny na osobnych stronach: dla I etapu oraz dla II etapu i finału.

Z jakich materiałów należy korzystać, aby przygotować się do pytań konkursowych?
Wszystkie przykłady zadań i materiały do ćwiczeń będzie można znaleźć w zakładce Materiały. Zalecane jest sprawdzanie jej zawartości, żeby być na bieżąco z aktualizacjami.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w I etapie Konkursu?
W pierwszej kolejności należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny podawany w każdej edycji w zakładce Aktualności. W trakcie Eliminacji należy rozwiązać test, który składa się z 30 pytań konkursowych. Czas na wykonanie zadań jest ograniczony.

Jakie są wymagane parametry techniczne komputera dla systemu informatycznego obsługującego platformę konkursową?
Komputer musi mieć dostęp do internetu oraz przeglądarkę internetową.

Ile razy można podejść do I etapu Konkursu?
Tylko raz.

Jaki jest limit czasu rozwiązywania testu w Eliminacjach?
Test eliminacyjny trwa  30 minut.

Czy można edytować/usuwać odpowiedzi na poszczególne pytania w konkursie internetowym?
Nie jest możliwe edytowanie/usuwanie odpowiedzi na pytanie po wcześniejszym zatwierdzeniu ich w systemie.

Co zrobić w przypadku, kiedy wystąpią problemy techniczne podczas rozwiązywania testu?
Należy niezwłocznie poinformować o zdarzeniu administratora platformy konkursowej, wysyłając e-maila na adres: konkurs.geoinformatyka@pw.edu.pl

Do kiedy trwają eliminacje?
Czas trwania Eliminacji jest ogłaszany na niniejszej stronie w zakładce Aktualności

W jaki sposób będą udostępniane informacje o wynikach pierwszego etapu konkursu i kwalifikacjach do etapu centralnego?
Informacja ta zostanie przekazana uczestnikom konkursu drogą mailową.