Hackathon 2019

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przy współpracy firmy Globema - partnera Google, organizuje w dniach 22 i 23 lutego 2019 r. Hackathon Geoinformacyjny. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Microsoft, Google Cloud, ESRI Polska, Cities: Skylines oraz Mindcloud. Celem Hackathonu jest opracowanie aplikacji wspierającej proces tworzenia i rozwoju smart city oraz (geo)partycypacji społecznej z wykorzystaniem tzw. serious games.

Uczestnicy wykorzystując udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii dane przestrzenne (BDOT 10k, cyfrowa ortofotomapa, modele budynków 3D) dla jednego z trzech obszarów w Warszawie:

    • Osiedla Kamionek 
    • Portu Praskiego
    • Miasteczka Wilanów

opracują w ramach Hackathonu aplikację geoinformacyjną stanowiącą odpowiedź na pytanie:

 

"Jak przy pomocy gry efektywnie i efektownie zarazem przekazać mieszkańcom informacje o planowanych kierunkach rozwoju miasta?"

  

Podczas Hackathonu dopuszczalne będzie wykorzystanie technologii:

    • w zakresie modelowania 3D: ESRI CityEngine, FME, Trimble SketchUp, Blender
    • w zakresie opracowania i modyfikacji gier: Unity, Unreal Engine, MCreator (Minecraft), Cities: Skylines oraz wspierających narzędzi programistycznych
    • dopuszczalne jest także opracowanie gry z wykorzystaniem API Google Maps i Google Earth

 

Zarejestrowanym uczestnikom Hackathonu udostępnione zostaną cyfrowe dane przestrzenne: BDOT10k, ortofotomapa, Numeryczny Model Terenu oraz modele 3D budynków, a także licencje na wybrane oprogramowanie: FME, CityEngine, Minecraft i Cities: Skylines.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas Hackathonu i poprzedzających go warsztatów.

Do udziału zapraszamy zarówno uczestników indywidualnych, jak i zespoły 2-, 3- lub 4-osobowe.

 

Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz: https://goo.gl/aWoc4N

 

Zapraszamy także do udziału w warsztatach poprzedzających Hackathon w piątek 22 lutego w godzinach przedpołudniowych:

  • 10:00 – 13:00 – warsztaty Google Maps API dla uczniów szkół średnich i ich nauczycieli realizowane w ramach przygotowań do „Konkursu Geoinformatycznego PW”
  • 14:00 – 15:30 – warsztaty FME Server
  • 15:30 – 17:00 – warsztaty CityEngine, Minecraft, Cities: Skylines (opcjonalnie)

 

Termin i miejsce wydarzenia:

Geospatial Hackathon odbędzie się w terminie 22-23.02.2019 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. Hackathon rozpocznie się o godzinie 17:00 w piątek 22 lutego i zakończy o godzinie 16:00 w sobotę 23 lutego.

Dla zwycięzców przewidywane są cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów hackathonu.