Komitet Główny

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Uczelni - Przewodniczący
dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. Uczelni
dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. Uczelni