Zakres merytoryczny I etapu Konkursu

Pierwszy etap konkursu ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu informatyki przedstawionym w podstawie programowej dla szkoły średniej (poziomy podstawowy i rozszerzony). W niektórych zadaniach ponadto wymagana będzie wiedza z matematyki.

Poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia, na które zostanie położony szczególny nacisk:

1. Algorytmy: podstawowe algorytmy sortowania i wyszukiwania danych, efektywność i czas wykonania algorytmów, algorytmy kodowania, algorytmy rekurencyjne.
2. Bazy danych: podstawy języka SQL, podstawy modelu relacyjnego.
3. Bezpieczeństwo: szyfrowanie, zapora sieciowa, zagrożenia bezpieczeństwa komputerowego (wirusy, trojany, robaki, back-doory, malware, spyware), SPAM, ataki sieciowe, podpis elektroniczny.
4. Grafika komputerowa: metody kompresji obrazów, głębia bitowa, formaty graficzne, rozmiary obrazów, składowe barw, mieszanie barw.
5. Języki programowania: podstawowe informacje o językach programowania i narzędziach programistycznych, instrukcje warunkowe, instrukcje pętli, funkcje, rekurencja.
6. Reprezentacja danych: sposób zapisu bitowego, system dwójkowy, ósemkowy i szesnastkowy.
7. Sprzęt komputerowy: składowe komputera, rodzaje pamięci, układy logiczne,
8. Sieci komputerowe: adresy IP, protokół FTP, protokół http, MAC adres, serwer DNS, routery, przełączniki sieciowe, adres fizyczny, adres IPv6.
9. Systemy operacyjne: funkcje, ogólne porównanie.
10. Inne: rodzaje licencji oprogramowania.