Kontakt

Komitet Organizacyjny:
konkurs.geoinformatyka@pw.edu.pl

dr inż. Paweł J. Kowalski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
pawel.kowalski@pw.edu.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa