Kontakt

Komitet Organizacyjny:
konkurs.geoinformatyka@pw.edu.pl

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
katarzyna.bargiel@pw.edu.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa