II edycja Konkursu Geoinformatycznego

Wygraj indeks Politechniki Warszawskiej

Eliminacje Konkursu odbędą się drogą internetową. Udział w I etapie będzie wymagał zarejestrowania się na platformie konkursowej, gdzie zostaną udostępnione zadania w formie testu zamkniętego wielokrotnego wyboru. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się uczestnik Konkursu będzie miał ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Test będzie składał się z 30 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności – 10 pytań z puli zadań podstawowych, 10 zadań na poziomie średnio zaawansowanym oraz 10 pytań o najwyższym poziomie trudności.

Etap centralny ma miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach zostanie łącznie wyłonionych 30 osób z najwyższą liczbą punktów. Te osoby zostaną zaproszone do udziału II etapie, który będzie składał się z zadań teoretycznych i praktycznych na komputerach. W sytuacji, kiedy większa liczba uczestników uzyska jednakowe wyniki, Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu dodatkowych osób do etapu centralnego.

Do części finałowej Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników. III etap odbędzie się w formie ustnej w dniu zakończenia etapu centralnego. Finał Konkursu odbywa się z udziałem Komisji Konkursowej. Listę uczestników zakwalifikowanych do etapu III ustala Komisja Konkursowa.

Partnerzy Strategiczni

Patroni medialni

Sponsor Główny

Kierunek geoinformatyka posiada certyfikat