Konkurs Geoinformatyczny PW

Wygraj indeks Politechniki Warszawskiej

Eliminacje Konkursu odbywają się drogą internetową. Udział w pierwszym etapie wymaga zarejestrowania się na platformie konkursowej, gdzie zostają udostępnione zadania w formie testu zamkniętego wielokrotnego wyboru. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się uczestnik Konkursu ma ograniczony do 30 minut czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Test składa się z 30 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Etap Centralny odbywa się w laboratorium komputerowym. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach wyłanianych jest 30 uczniów o najwyższej liczbie punktów. Po potwierdzeniu udziału w dalszej części Konkursu te osoby zostają zaproszone do udziału drugim etapie, który ma charakter pisemny i obejmuje zarówno pytania teoretyczne, jak i praktyczne zadania na komputerach.

Do części finałowej Komisja Konkursowa kwalifikuje 10 najlepszych uczestników. Trzeci etap odbywa się w formie ustnej w dniu zakończenia etapu centralnego. Uczestnik musi wykonać zadanie, a następnie omówić uzyskane wyniki i odpowiedzieć na pytania Komisji Konkursowej. Na podstawie wyników Finału Komisja Konkursowa wyłania 3 laureatów. Finaliści, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: Laureata I, II i III miejsca.

Partnerzy Strategiczni

Patroni medialni

Sponsorzy

Patronat honorowy