Komitet Organizacyjny

dr inż. Paweł J. Kowalski - Przewodniczący
mgr Katarzyna Bargieł
inż. Krzysztof Sokała
Alicja Konkol