Komitet Organizacyjny

mgr Katarzyna Bargieł - Przewodnicząca
dr inż. Paweł Kowalski
mgr inż. Paulina Bartkowiak
inż. Krzysztof Sokała
Alicja Konkol