II edycja Konkursu Geoinformatycznego

Wygraj indeks Politechniki Warszawskiej

Uruchomiliśmy drugą edycję ogólnopolskiego Konkursu Geoinformatycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W pierwszej edycji Konkursu wzięło udział ponad 250 uczniów, spośród których wyłoniono 30 finalistów, których gościliśmy na Politechnice Warszawskiej.

Pierwszy etap, jak w minionym roku, odbędzie się za pośrednictwem tej strony internetowej. Osoby z największą liczbą punktów zostaną zaproszone do drugiej części konkursu – etapu centralnego, który odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Po pomyślnym przejściu tej części uczestnicy zmierzą się w finałowym etapie Konkursu.

Laureaci Konkursu uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Uprawnienia te będą obowiązywać w roku akademickim odpowiadającym edycji Konkursu.