3. Etap: Finał

Do części finałowej Komisja Konkursowa kwalifikuje 10 najlepszych uczestników. Trzeci etap odbywa się w formie ustnej w dniu zakończenia etapu centralnego. Uczestnik musi wykonać zadanie, a następnie omówić uzyskane wyniki i odpowiedzieć na pytania Komisji Konkursowej. Na podstawie wyników Finału Komisja Konkursowa wyłania 3 laureatów. Finaliści, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: Laureata I, II i III miejsca.