2. Etap: Centralny

Etap Centralny odbywa się w laboratorium komputerowym. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach wyłanianych jest 30 uczniów o najwyższej liczbie punktów. Po potwierdzeniu udziału w dalszej części Konkursu te osoby zostają zaproszone do udziału drugim etapie, który ma charakter pisemny i obejmuje zarówno pytania teoretyczne, jak i praktyczne zadania na komputerach.