Etap Centralny i Finały VII edycji Konkursu Geoinformatycznego

15 marca 2024 r. zapraszamy zakwalifikowanych Uczestników do udziału w II etapie Konkursu Geoinformatycznego 2024.

Etap Centralny przeprowadzony zostanie w laboratorium 403 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w godzinach: 11-13. Wszystkich Uczestników, którzy potwierdzili udział w dalszej części Konkursu, zapraszamy z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną. 2. etap będzie miał charakter pisemny i obejmie zarówno pytania teoretyczne, jak i praktyczne zadania na komputerach.
Do części finałowej Komisja Konkursowa zakwalifikuje maksymalnie 10 najlepszych Uczestników. Trzeci etap odbędzie się w godzinach 14-17. W finale  Uczestnik musi wykonać zadanie, a następnie omówić uzyskane wyniki i odpowiedzieć na pytania Komisji Konkursowej. Na podstawie wyników Finału Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów. Finaliści, którzy uzyskają największą liczbę punktów otrzymają tytuł: Laureata I, II i III miejsca.