Przebieg konkursu

Zgodnie z Regulaminem konkurs składa się z trzech etapów:

  • I etap: Eliminacje
  • II etap: Etap Centralny
  • III etap: Finał Konkursu

Eliminacje będą miały charakter konkursu internetowego. Z kolei część II i finał Konkursu odbędą się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Dokładne miejsce spotkania zostaną podane po zakończeniu eliminacji w zakładce Aktualności.

I etap: Eliminacje
Eliminacje Konkursu odbędą się drogą internetową. Udział w I etapie będzie wymagał zarejestrowania się na platformie konkursowej, gdzie zostaną udostępnione zadania w formie testu zamkniętego wielokrotnego wyboru. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się uczestnik Konkursu będzie miał ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Test będzie składał się z 30 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności – 10 pytań z puli zadań podstawowych, 10 zadań na poziomie średniozaawansowanym oraz 10 pytań o najwyższym poziomie trudności.

II etap: Etap Centralny
Etap centralny ma miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach zostanie łącznie wyłonionych 30 osób z najwyższą liczbą punktów. Te osoby zostaną zaproszone do udziału II etapie, który będzie miał charakter pisemny. W sytuacji, kiedy większa liczba uczestników uzyska jednakowe wyniki, Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu dodatkowych osób do etapu centralnego.

III etap: Finał
Do części finałowej Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników. III etap odbędzie się w formie ustnej w dniu zakończenia etapu centralnego. Finał Konkursu odbywa się z udziałem Komisji Konkursowej. Listę uczestników zakwalifikowanych do etapu III ustala Komisja Konkursowa.

Szczegółowy harmonogram Konkursu

Harmonogram będzie podany wkrótce.