Przykładowe zadania

Poniżej znajdują się przykładowe zadania jakie mogą wystąpić w drugim i trzecim etapie Konkursu Geoinformatycznego.

Etap II: Centralny

Dany jest zbiór odcinków równoległych do osi układu współrzędnych o końcach w punktach o współrzędnych całkowitych: -1000 <= xi <= 1000, -1000 <= yi <= 1000, dla 1 <= i <= 100000. Odcinki mogą się przecinać i na siebie nachodzić. Jeśli odcinki na siebie nachodzą (częściowo się pokrywają) powstaje jeden dłuższy odcinek. Np. odcinek (1,3),(1,5), łączy dwa odcinki (1,1),(1,3) i (1,4),(1,10) i w efekcie powstaje jeden odcinek (1,1),(1,10). Jeśli dwa odcinki się przetną, powstają krótsze odcinki, np. odcinek (1,3),(1,5)  przecina odcinek (0,4),(10,4) i powstają 4 odcinki: (0,4),(1,4); (1,4),(10,4); (1,3),(1,4); (1,4),(1,5).

Zadanie polega na opracowaniu programu, który wyznacza największą długość odcinka powstałego po wszystkich połączeniach i przecięciach.

Etap III: Finał

Pomóż podróżnikowi zaplanować podróż samolotem korzystając z Google Maps API

  • Na mapie wyświetl lotniska
  • Po kliknięciu na lotnisko (wybraniu) podświetl lotniska do których można dolecieć bezpośrednio z wybranego lotniska.
  • Po wybraniu kolejnego lotniska wyrysuj trasę samolotu 
  • Jeśli trasa zawiera przesiadki - narysuj je
  • Po kliknięciu na lotnisko wyświetl informacje o nim
  • Po kliknięciu na trasę wyświetl informacje o trasie (czas, odległość)
  • Pozwól użytkownikowi wyszukać 5 najbliższych lotnisk. Posortuj je po czasie przejazdu (uwzględnij korki)
  • Jako punkt początkowy wybierz pozycję użytkownika lub wskazany przez niego adres