V edycja Konkursu Geoinformatycznego startuje w styczniu

Wraz z początkiem nowego 2022 roku startuje V edycja ogólnopolskiego Konkursu Geoinformatycznego dla uczniów szkół średnich organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Tradycyjnie pierwszy etap odbędzie się za pośrednictwem internetowej platformy eliminacyjnej, która zostanie uruchomiona w połowie stycznia. Osoby z największą liczbą punktów zostaną zaproszone do drugiej części konkursu – Etapu Centralnego, który, miejmy nadzieję, odbędzie się na Politechnice Warszawskiej. Po pomyślnym przejściu tej części uczestnicy zmierzą się w finałowym etapie Konkursu.

Laureaci Konkursu uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej bez egzaminu, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Uprawnienia te będą obowiązywać w najbliższym lub kolejnym roku akademickim następującym po roku akademickim/szkolnym, w którym odbywał się Konkurs.

We wszystkich poprzednich edycjach Konkursu wzięło udział ponad 600 uczniów z całej Polski. Zapraszamy wszystkich chętnych do śledzenia bieżących informacji na naszym konkursowym profilu FB. a od połowy stycznia do wzięcia udziału w rywalizacji.