Spotkanie informacyjne i warsztaty 2019

Zapraszamy nauczycieli i uczniów na spotkanie informacyjne i bezpłatne warsztaty organizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach przygotowania do III edycji Konkursu Geoinformatycznego. Spotkanie odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 r. w godzinach 12:00 - 14:00 na terenie głównym Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1 w budynku Gmachu Głównego w salach 315 i 403.

W programie spotkania przewidziane jest omówienie najważniejszych zastosowań geoinformatyki oraz szkolenie w zakresie podstaw programowania map w technologii Google, wykorzystywanej w kolejnych etapach Konkursu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. UWAGA! Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o indywidualną rejestrację.

Bieżące informacje o Konkursie także na profilu Konkursu na Facebooku.
Zapraszamy!