Otwieramy IV edycję Konkursu Geoinformatycznego

Rozpoczynamy przygotowania do IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Geoinformatycznego dla uczniów szkół średnich organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

W pierwszych dwóch edycjach Konkursu wzięło udział ponad 500 uczniów, spośród których wyłoniono w każdej edycji 30 finalistów, biorących udział w części centralnej Konkursu na Politechnice Warszawskiej. Trudne decyzje dotyczące anulowania poprzedniej edycji konkursu skłoniły nas do uzupełnienia Regulaminu Konkursu.

Pierwszy etap, jak dotychczas, odbędzie się za pośrednictwem tej strony internetowej. Osoby z największą liczbą punktów zostaną zaproszone do drugiej części konkursu – Etapu Centralnego, który, miejmy nadzieję, odbędzie się na Politechnice Warszawskiej. Po pomyślnym przejściu tej części uczestnicy zmierzą się w finałowym etapie Konkursu.

Laureaci Konkursu uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej bez egzaminu, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Uprawnienia te będą obowiązywać w najbliższym lub kolejnym roku akademickim następującym po roku akademickim/szkolnym, w którym odbywał się Konkurs.