Otwieramy III edycję Konkursu Geoinformatycznego

Rozpoczynamy przygotowania do III edycji ogólnopolskiego Konkursu Geoinformatycznego dla uczniów szkół średnich organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

W pierwszych dwóch edycjach Konkursu wzięło udział ponad 400 uczniów, spośród których wyłoniono w każdej edycji 30 finalistów, biorących udział w części centralnej Konkursu na Politechnice Warszawskiej.

Pierwszy etap, jak w minionym roku, odbędzie się za pośrednictwem tej strony internetowej. Osoby z największą liczbą punktów zostaną zaproszone do drugiej części konkursu – Etapu Centralnego, który odbędzie się na Politechnice Warszawskiej. Po pomyślnym przejściu tej części uczestnicy zmierzą się w finałowym etapie Konkursu.

Laureaci Konkursu uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej bez egzaminu, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Uprawnienia te będą obowiązywać w najbliższym lub kolejnym roku akademickim następującym po roku akademickim/szkolnym, w którym odbywał się Konkurs.