FAQ

Kto może wziąć udział w Konkursie?
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły średniej.

Jak wygląda weryfikacja statusu ucznia szkoły średniej?
Poprzez przedłożenie aktualnej legitymacji szkolnej. Jeżeli uczeń nie posiada legitymacji należy okazać dowód osobisty oraz zaświadczenie ze szkoły, że jest się jej uczniem.

Dlaczego warto zgłosić się do udziału w Konkursie Geoinformatycznym?
Laureaci konkursu mają zagwarantowane przyjęcie na studia inżynierskie I stopnia na kierunku studiów Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Jedynym koniecznym warunkiem jest zdanie egzaminu dojrzałości.

Czy Geoinformatyka jest jedynym kierunkiem na który można wygrać indeks?
Nie, finaliści Konkursu będą mogli uzyskać indeks także na pozostałe kierunki na Wydziale: Geodezję i Kartografię lub Gospodarkę Przestrzenną.

Z ilu etapów składa się Konkurs?
Konkurs jest trzyetapowy. Pierwszy etap – eliminacje mają postać testu internetowego (samodzielne rozwiązanie testu w domu). Dwie kolejne części Konkursu odbędą się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie. 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w I etapie Konkursu?
W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na platformie internetowej konkursu na tej stronie i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Należy rozwiązać test wielokrotnego wyboru, który składa się z 30 pytań konkursowych. Czas na wykonanie zadań jest ograniczony.

Jakie są wymagane parametry techniczne komputera dla systemu informatycznego obsługującego platformę konkursową?
Komputer musi mieć dostęp do internetu oraz przeglądarkę internetową.

Czy możliwe jest korzystanie z platformy konkursowej przy użyciu urządzeń mobilnych?
Tak.

Czy można edytować/usuwać odpowiedzi na poszczególne pytania w konkursie internetowym?
Nie jest możliwe edytowanie/usuwanie odpowiedzi na pytanie po wcześniejszym zatwierdzeniu ich w systemie.

Ile razy można podejść do I etapu Konkursu?
Tylko raz.

Co zrobić w przypadku, kiedy wystąpią problemy techniczne podczas rozwiązywania testu?
Należy niezwłocznie poinformować o zdarzeniu administratora platformy konkursowej, wysyłając e-maila na adres: konkurs.geoinformatyka@pw.edu.pl

Jaki jest zakres merytoryczny Konkursu?
Zakres merytoryczny jest dostępny do pobrania na stronie w dziale Materiały.

Z jakich materiałów należy korzystać, aby przygotować się do pytań konkursowych?
Wszystkie udostępnione materiały będzie można znaleźć w odpowiedniej zakładce. Zalecane jest sprawdzanie jej zawartości, żeby być na bieżąco z aktualizacjami.

Czy udział w konkursie jest odpłatny?
Nie, uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Należy jednak uwzględnić, że koszty podróży i noclegu w Warszawie pokrywa uczestnik konkursu.

W jaki sposób będą udostępniane informacje o wynikach pierwszego etapu konkursu i kwalifikacjach do etapu centralnego?
Informacja ta zostanie przekazana uczestnikom konkursu drogą e-mailową, a także będzie dostępna po zalogowaniu się na swoje konto na platformie konkursowej.

Do kiedy trwają eliminacje?
Platforma konkursowa obsługująca I etap Konkursu będzie aktywna od 1.02.2018 r. do 1.03.2018 r.

Gdzie znajduje się platforma konkursowa?
Platforma konkursowa w czasie trwania I etapu będzie dostępna w zakładce Zapisy - > Platforma konkursowa.